Sacramenten

De viering van de Sacramenten

Christen-zijn betekent dat je niet alleen een band hebt met de mensen, maar een band met God én met de mensen.De band met God kan op vele manieren worden versterkt en bewaard. Een voorbeeld is het gebed, waarin de mens praat met zijn God. Maar ook bij geboorte, huwelijk en ernstige ziekte wil God ons nabij zijn. Hij biedt ons zijn sacramenten aan. Sacramenten zijn werkzame tekenen van het door Jezus Christus bereikbaar gemaakte heil: ze duiden op de genade die ze tegelijkertijd ook bewerken.

De Sacramenten zijn binnen een christelijk leven van wezenlijk belang. Ze zijn als het ware de onmisbare helpende hand die God ons reikt op de kernmomenten in ons leven.

In de katholieke Kerk worden er zeven sacramenten gevierd. Kies één van de sacramenten als u meer wilt weten over de manier waarop deze in de Willibrordusparochie worden toegediend.