ministry detail

Bulletin Parochie H. Willibrordus Waalre

21e jaargang

week 47

21 november 2010

Christus, Koning van het heelal

Op weg naar Gods Koninkrijk

1e Lezing: Uit het tweede boek Samuël, 5,1-3
En zij zalfden David tot koning over Israël.

2e Lezing: Uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen, 1,12-20
Hij is de oorsprong, de eerste die van de dood is opgestaan.

3e Lezing: Lucas, 23,35-43
Anderen heeft Hij gered; laat Hij zichzelf eens redden

Eucharistievieringen in het weekend van 21 november

Zaterdag 20 november

19.00 Eucharistieviering in De Hoevenakkers m.m.v. Ouderenkoor
Jeugdcollecte

Mien van Loon-Wilbers, Miriam Coppelmans-Heymans.

Zondag 21 november Christus Koning

10.30 Eucharistieviering in de parochiekerk m.m.v. Willibrorduskoor (Caeciliafeest)
Jeugdcollecte

Frans Thijssen namens oud strijders Kempenland, Nettie van der Meijden-de Mandt, Rie Metzemaekers, Anne de Win, Henk Cornelissen.

 

Zaterdag 27 november

19.00 Eucharistieviering in De Hoevenakkers m.m.v. Ouderenkoor

Dick Munnich, Nelly Jansen-van der Aalst, voor de leden en overleden leden van het Ouderenkoor van de Hoevenakkers.

Zondag 28 november

10.30 Eucharistieviering in de parochiekerk

Jaargetijde Martina Jansen-Bijnen, jaargetijde Martha Slotboom-Schagen, Gerrie Verstappen-Jansen, jaargetijde Jeanne Manders-Timmermans, jaargetijde Cees Aarts, overleden ouders Stokmans-Leijten en Tonnij Stokmans, Adrianus van den Ouweland, overleden ouders van Ool-van Kessel en kinderen.
15 januari 2011 zijn Ralf Maas en Nicole van Veghel voornemens in het huwelijk te treden.

Mededelingen

Kerstkaarten Kerk in Nood

Na de heilige mis van de 1e Adventzondag op 28 november zullen kerstkaarten met religieuze motieven en kerstversieringen worden verkocht achter in de kerk. Ook op zaterdag 27 november zijn ze te koop in De Hoevenakkers. Deze artikelen zijn gemaakt door Christenen in Bethlehem en de opbrengst is ten bate van de stichting Kerk in Nood.
Vanaf 22 november kunnen deze artikelen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.30 en 12 uur ook op de pastorie worden gekocht.  

Mariakapel

Bij de Mariakapel onder de toren is aan de muur een plaat opgehangen met de tekst ‘Mariakapel’. Deze is geschonken door Natuursteenbedrijf Hanique BV uit Eindhoven. Hartelijk dank daarvoor.
We merken ook dat er veel mensen de kapel binnenlopen voor een kaarsje of een stil moment. Een rustpunt voor de voorbijganger.  

Pracht en praal of …?

In 1925 werd het feest van Christus Koning ingesteld. Koninklijke families en overige adel vertoonden zich nog wel met veel pracht en praal, maar achteraf gezien was die adel toen al wat vermolmd, zo na de Eerste Wereldoorlog. Het grootste deel kwam steeds meer in de schaduw van het wereldgebeuren terecht. Daar hoefde de Kerk eigenlijk niet veel luister en schittering meer tegenover te stellen. In 1965, na het Tweede Vaticaans Concilie, in de tijd dat de mensen voor het eerst de ruimte ingingen, werd de benaming van het feest officieel ‘Christus, Koning van het heelal’. We zijn er een beetje mee onthand. Het is een feest waar we eigenlijk niet zo goed raad mee weten … In elk geval komen we in het evangelie van vandaag een heel ander beeld van de koning tegen dan dat van een alleenheerser of machthebber. Een man zonder enig machtsvertoon staat voor Pilatus en zegt: ‘Zeker, koning ben Ik!’ Hij voegt eraan toe dat zijn rijk niet van deze wereld is. Dat kun je ook wel zien. Zijn mantel is niet van hermelijn. Zijn kroon is gevlochten van takken vol doornen. Wat is dit voor een koning? En hoe ziet dat rijk eruit, waarvan Hij koning beweert te zijn?

Tot koning gezalfd

In Israël wordt iemand tot koning gezalfd. Koningschap is een uitverkiezing én een opdracht van Godswege. Messias, Christus, dat wil zeggen: Gezalfde. Jezus Christus, Jezus de Gezalfde. Jezus’ zalving tot koning wordt in het evangelie niet vermeld. Of het moest zijn door die vrouw – zondares zeggen ze, Maria Magdalena –, die vrouw die een albasten kruikje breekt en dure balsem over Jezus’ hoofd giet. Was het niet in Betanië? Wordt Jezus hier dan in ‘het huis van de armen’ – dat is wat Betanië letterlijk betekent – tot koning gezalfd? Of is het meer een balseming met het oog op zijn naderende dood?
Christus, Koning van het heelal. Uit het evangelie komt Hij naar voren als een dienaar, een goede herder, als lotgenoot van mensen die verdrukt en gemarteld worden. Koning is Hij in dienst van het komende rijk van zijn Vader, het rijk van de liefde. Jezus, de Gezalfde van God, is ons voorgegaan. Hij heeft het voorgedaan, in het vertrouwen dat het kwaad en het onheil niet het laatste woord hebben. Dat er ruimte komt voor vreugde en vrede, ruimte om samen mens te zijn!

Weekspreuk

Niet te weinig tijd hebben we,
maar we verspillen er teveel
Nieuws: 'Mariakapel'

Bij de Mariakapel onder de toren is aan de muur een plaat opgehangen met de tekst ‘Mariakapel’. Lees verder »

Nieuws: 'Maker voor bulletin gezocht'

Na jaren wekelijks het mededelingenblad te hebben verzorgd gaat Tony Vaessen ermee stoppen. Hij wil dat gaan doen met ingang van het nieuwe jaar. Wij zijn dan ook naarstig op zoek naar een opvolger. Lees verder »